Home

Nederlandstalige inhoud verwijzend naar de Engelstalige versie van Universis Dominici Gregis

Inleiding

Deel 1:
De Sedes Vacante van de Apostolische Stoel

Hfd 1:
De bevoegdheden van het College van Kardinalen gedurende de Sedes Vacante van de Apostolische Stoel

Hfd 2:
De vergadering van de Kardinalen ter voorbereiding van de keuze van de Paus

Hfd 3:
Betreffende enkele ambten gedurende het vacant zijn van de Apostolische Stoel

Hfd 4:
De bevoegdheden van de Dicasteries van de Romeinse Curie gedurende het vacant zijn van de Apostolische Stoel

Hfd 5:
De riten voor de uitvaart van de Paus van Rome

Deel 2
De keuze van de Paus van Rome

Hfd. 1
De kiesgerechtigden van de Paus van Rome

Hfd. 2:
De plaats waar de keuze gehouden wordt en wie toegang hebben uit hoofde van hun ambt

Hfd. 3:
Het begin van het kiezen

Hfd. 4:
De geheimhouding van alles dat betrekking heeft op de keuze

Hfd. 5:
De procedure van de stemmingen

Hfd. 6:
Zaken die nagekomen of vermeden moeten worden bij de keuze van de Paus van Rome

Hfd. 7:
De aanvaarding en de bekendmaking van de nieuwe Paus en het begin van zijn pontificaat

Deel 3:
De afkondiging van deze Apostolische Constitutie


Laatste wijziging: 19-04-2005 00:30