WE HEBBEN EEN NIEUWE PAUS

Dinsdag 19 april 2005 omstreeks 18.00 steeg witte rook op vanuit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel en na ongeveer 5 minuten begonnen de klokken van de St. Pieter te luiden. Eerst was het de gebruikelijke 18.00 slag, kort daarna werden alle klokken geluid.

 

Habemus Papam Benedictus XVI
Na de stemrondes van vandaag is Joseph Kardinaal Ratzinger tot Paus gekozen en heeft de naam Benedictus XVI aangenomen.

Meer gegevens over de nieuwe Paus en wat er na het conclaaf gebeurt is te vinden op de website www.benedictus-xvi.nl 

 

 

 

 

 

Een conclaaf is een geheime vergadering van kiesgerechtigde kardinalen in het Vaticaan om te komen tot de keuze van een nieuwe Paus. In de Rooms Katholieke Kerk is deze keuze voorbehouden aan de kardinalen. Zij kunnen in principe iedere mannelijk katholiek kiezen, die zij geschikt achten. Feitelijk is de laatste eeuwen echter altijd een lid van het Kardinalencollege tot Paus gekozen.

Gebed voor de keuze van een nieuwe Paus in het Conclaaf

God, die als eeuwige herder
uw kudde zonder ophouden beschermt en leidt,
schenk in uw overgrote liefde aan de Kerk een herder
die u om zijn heiligheid welgevallig is
en voor ons een zegen zal zijn
door zijn nooit aflatende zorg.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

 Paus Johannes Paulus II

16.10.1978 - 2.4.2005

 

Paus Johannes Paulus II heeft een Apostolische Constitutie geschreven, Universis Dominici Gregis, waarin al datgene geregeld is aangaande de keuze van een nieuwe Paus. Omdat de Vaticaanse website soms moeilijk bereikbaar is, is de tekst van de Engelstalige versie op deze site overgenomen.

De Nationale Raad voor de Liturgie heeft voor Nederland suggesties gegeven om bij vieringen voorafgaand en tijdens de periode van een Conclaaf te gebruiken.
In het Eucharistische Gebed, waar normaal gesproken het gebed voor de eenheid met de Paus wordt uitgesproken, zou gedurende de Sedes Vacante gebeden kunnen worden: "In eenheid met het Bisschoppencollege".


Tijdschema
laatste wijziging: 16-02-2013 17:10

2 april 21.37 Paus Johannes Paulus II is overleden
3 april 10.00 Plechtige viering ter nagedachtenis van Zijne heiligheid Paus Johannes Paulus II. Hoofdcelebrant Angel Kardinaal Sodano
3 april 14.00 Het stoffelijk overschot van Paus Johannes Paulus II is opgebaard in de Sala Clementine van het Pauselijk Paleis.
4 apil 10.30 Eerste vergadering van de al in Rome aanwezige Kardinalen in de Sala Bologna om voor een aantal zaken, met name met betrekking tot de uitvaart en de voorbereidingen op het Conclaaf, beslissingen te nemen.
4 april  17.00 De Kardinaal-Camerlengo zal de liturgie van de overbrenging van het stoffelijk overschot leiden. Vanuit de Sala Clementina zal de processie gaan langs de Sala Nobile, de Eerste Loggia, de Sala Ducale, de Sala Regia, de Scala Regia en dan, komende door de Bronzen Deur, wordt het St. Pietersplein overgestoken en zal de St. Pietersbasiliek binnengegaan worden via de centrale deuren. De gelovigen krijgen vanaf 18.00 - 02.00 gelegenheid de laatste eer te bewijzen bij het stoffelijk overschot.  
5 - 8 april   Vanaf 05.00 kunnen gelovigen dag en nacht de laatste eer bewijzen bij het stoffelijk overschot van de Paus in de St. Pietersbasiliek  
6 april - 16 april 10.00 Algemene vergaderingen van het Kardinalen-college in de Sala Bologna of in de Nieuwe Synodezaal over de voorbereidingen op het conclaaf en om de belangen van de Kerk te bespreken. Om de drie dagen wordt een Kardinaal-Bisschop,Kardinaal-Priester en Kardinaal-Diaken benoemd om de Camerlengo bij te staan.  
7 april 10.00 Algemene vergadering van het Kardinalen-college in de Sala Bologna  
7 april 10.00 Publicatie van het spiritueel testament van Paus Johannes Paulus II (Nederlandse vertaling is gepubliceerd op www.rkdocumenten.nl)  
8 april 10.00 Tekst misboekje.
Aanvang van de uitvaart, waarna bijzetting in de crypte van de St. Pietersbasiliek. Het stoffelijk overschot zal worden bijgezet op de plaats waar voorheen de Zalige Paus Johannes XXIII lag (het stoffelijk overschot van hem is inmiddels bijgezet in de St. Pietersbasiliek zelf), naast Paus Paulus VI en tegenover de tombe van Paus Johannes Paulus I.
 
9 - 16 april Novemdiales, de negen dagen durende rouwperiode. Diverse geledingen van de Kerk rouwen in speciale vieringen.
18 april  10.00 Aanvang van het conclaaf met een H. Mis Pro Eligendo Romano Pontifice in de St. Pietersbasiliek. Kardinaal Ratzinger is hoofdcelebrant. Voor preek, zie www.rkdocumenten.nl onder "sede vacante en conclaaf"  
18 april 16.30 Plechtig binnentrekken van de Kardinalen in de Sixtijnse kapel vanuit de Hal der Zegeningen onder het zingen van de Litanie van de Heiligen. In de Sixtijnse Kapel leggen ze collectief de eed af, waarbij zij enerzijds beloven in geweten een keuze af te geven, niet gedwongen te worden door anderen of samenspannen en dat ze de geheimhouding beloven. Iedere kardinaal gaat dan naar voren om met de hand op het Evangelie ieder persoonlijk deze ede te bevestigen. Daarna volgt de 1e stemronde. 
18 april 20.05 Na de eerste stemronde was de rook zwart. De volgende dag zullen er 4 stemrondes zijn. In principe worden om 12.00 en 19.00 de stembriefjes van 2 stemronden verbrand. Alleen wanneer eerder een Paus is gekozen kan er eerder op de dag een (wit) rooksignaal komen.
19 april 12.00 Na de eerste twee stemronden van vanmorgen was de rook zwart toen rond 12.00 de stembriefjes verbrand werden. Vanmiddag volgen nog 2 stemrondes.
19 april 18.00 Kardinaal Medina Estivan zal straks de het "Habemus Papam" afkondigen en de nieuwe Paus presenteren.

(Verdere uitleg van de Pauskeuze)