Een conclaaf is een geheime vergadering van kiesgerechtigde kardinalen in het Vaticaan om te komen tot de keuze van een nieuwe Paus. In de Rooms Katholieke Kerk is deze keuze voorbehouden aan de kardinalen. Zij kunnen in principe iedere mannelijk katholiek kiezen, die zij geschikt achten. Feitelijk is de laatste eeuwen echter altijd een lid van het Kardinalencollege tot Paus gekozen.

Gebed voor de keuze van een nieuwe Paus in het Conclaaf

God, die als eeuwige herder
uw kudde zonder ophouden beschermt en leidt,
schenk in uw overgrote liefde aan de Kerk een herder
die u om zijn heiligheid welgevallig is
en voor ons een zegen zal zijn
door zijn nooit aflatende zorg.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

 

Paus Johannes Paulus II heeft een Apostolische Constitutie geschreven, Universis Dominici Gregis, waarin al datgene geregeld is aangaande de keuze van een nieuwe Paus. Paus Benedictsu XVI heeft in 2007 daar nog nadere aanpassingen aan gedaan wat betreft de nummers 72-75 uit die Constitutie. Omdat de Vaticaanse website soms moeilijk bereikbaar is, is de tekst van de Engelstalige versie op deze site overgenomen.

De Nationale Raad voor de Liturgie heeft voor Nederland suggesties gegeven om bij vieringen voorafgaand en tijdens de periode van een Conclaaf te gebruiken.
In het Eucharistische Gebed, waar normaal gesproken het gebed voor de eenheid met de Paus wordt uitgesproken, zou gedurende de Sedes Vacante gebeden kunnen worden: "In eenheid met het Bisschoppencollege".


Tijdschema
laatste wijziging: 16-02-2013 18:04

28 feb 2013 20.00 De zetel van de Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, de Plaatsbekleder van Christus vacant geworden.
 
 
 
 
 
 
 

(Verdere uitleg van de Pauskeuze)